Auto kuca

Naziv tvrtke:
Auto kuća Dojkić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Aleja seljačke bune 5
HR-10090 Zagreb
Pravna forma:
društvo s ograničenom odgovornošću
Telefon:
01/3491 666
Fax:
01/3491 678
E-mail:
Matični broj:
0903868
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta:
080244556
PDV-ID:
59532170376
Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB
Broj banke:
Broj računa:
2484008-1100426292
IBAN:
HR5224840081100426292

Servis

Naziv tvrtke:
Servis Dojkić
Sjedište tvrtke:
Aleja seljačke bune 5
HR-10090 Zagreb-Susedgrad
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 3491-666
Fax:
+385 1 3492-546
E-mail:
Matični broj:
2457784
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
Banka:
Raiffeisen Bank
Broj banke:
Broj računa:
2484008-1104951045
IBAN: