Auto kuca

Naziv tvrtke:
Autokuća Dojkić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Aleja seljačke bune 5
10090 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 3491666
Fax:
+385 1 3491295
E-mail:
Matični broj:
080244556
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0903868
IBAN:
BIC
GISA broj:

Servis

Naziv tvrtke:
Servis Dojkić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Aleja seljačke bune 5
10090 Zagreb-Susedgrad
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 3491666
Fax:
+385 1 3492546
E-mail:
Matični broj:
080675219
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
2457784
IBAN:
BIC
GISA broj: